Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 1Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 2Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 3Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 4Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 5Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 6Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 7Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 8Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 9Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 10Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 11Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 12Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 13Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 14Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 15Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 16Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 17Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 18Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 19Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 20Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 21Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 22Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 23Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga ảnh 24

Bên trong siêu pháo tự hành 2S19M2 mới của Nga

ANTD.VN - Siêu pháo tự hành 2S19M2 của Nga được tích hợp hàng loạt công nghệ mới giúp tăng khả năng tác chiến, đồng thời ẩn mình tốt trước khí tài trinh sát đối phương.