Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 1Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 2Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 3Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 4Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 5Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 6Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 7Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 8Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 9Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 10Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 11Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 12Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 13Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD? ảnh 14

Mỹ đối diện hậu quả nặng nề do lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD?

ANTD.VN - Việc lạm dụng vị thế quốc tế của đồng USD có thể khiến Mỹ hứng chịu hậu quả từ động thái trả đũa của Nga và các đồng minh, ý kiến trên được nhà báo Farid Zakaria của tờ Washington Post đưa ra.