Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 1Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 2Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 3Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 4Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 5Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 6Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 7Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 8Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 9Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 10Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 11Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 12Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 13Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 14Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 15Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 16Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 17Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga ảnh 18

Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga

ANTD.VN - Hai nhóm dân quân vũ trang gồm Binh đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và Quân đoàn Tự do Nga (FRL) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tại tỉnh Belgorod. Đáng chú ý phương tiện nhóm này sử dụng có cả thiết giáp kháng mìn MaxxPro do Mỹ sản xuất.