Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất NgaMỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga

Mỹ điều tra vụ thiết giáp kháng mìn MaxxPro xuất hiện trên đất Nga

ANTD.VN - Hai nhóm dân quân vũ trang gồm Binh đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và Quân đoàn Tự do Nga (FRL) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tại tỉnh Belgorod. Đáng chú ý phương tiện nhóm này sử dụng có cả thiết giáp kháng mìn MaxxPro do Mỹ sản xuất.