Mỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay NgaMỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay Nga

Mỹ đẩy đồng minh chủ chốt tại Trung Đông vào tay Nga

ANTD.VN - Đồng minh chủ chốt của Mỹ nhiều khả năng sẽ quay sang hợp tác chặt chẽ với Nga sau những diễn biến gần đây.