Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’

Mỹ đang lạm dụng quyền lực khiến đồng đô-la ‘rời khỏi ngai vàng’

ANTD.VN - Xu hướng phi đô la hóa đang ngày càng lan toả. Nghịch lý nằm ở chỗ, xu hướng này lại do chính nước Mỹ thúc đẩy, bởi các hành động lạm dụng quyền lực của mình.