Mỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 NgaMỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 Nga

Mỹ chọn súng trường tấn công M27 để đối trọng với AK-12 Nga

ANTD.VN -  Mỹ đã quyết định chọn M27 làm súng trường tấn công tiêu chuẩn mới của quân đội nước này, súng sẽ thay thế các phiên bản M16 và M4 hiện có trong trang bị.