Mức hưởng lương hưu thấp nhất đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã tính thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH liên quan đến việc tính mức hưởng lương hưu hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
Chi trả lương hưu cho người dân

Chi trả lương hưu cho người dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của chính sách, BHXH Việt Nam gặp vướng mắc liên quan đến việc tính mức lương hưu thấp nhất với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cụ thể, tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc bổ sung 01 khoản như sau:

“Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà có từ đủ 20 năm trở lên đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ hưu có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được áp dụng quy định mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Liên quan đến quy định này, BHXH Việt Nam tiếp nhận phản ánh vướng mắc của BHXH địa phương.

Theo đó, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có từ đủ 20 năm trở lên đóng BHXH bắt buộc không theo đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện và đã hưởng lương hưu trước ngày Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành, khi giải quyết hưởng lương hưu có mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở nhưng không được bù đủ bằng mức lương cơ sở thì từ ngày 01/9/2021 có được điều chỉnh mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở không?

Nếu được thì thời điểm hưởng mức lương bằng mức lương cơ sở tính từ khi nào (từ khi người hưởng đủ điều kiện hưởng lương hưu hay từ khi Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành)?

Để có căn cứ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cho ý kiến về trường hợp trên.