Mùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng caoMùa hè của những đứa trẻ vùng cao

Mùa hè của những đứa trẻ vùng cao

ANTD.VN -Không có điều kiện sinh hoạt hè như trẻ em miền xuôi, những đứa trẻ vùng cao thường lấy nương rẫy, sông suối... là chốn vui chơi ngày hè. Hình ảnh những đứa trẻ người Thái ở bản Mường 2, xã Mường Than (Than Uyên, Lai Châu) tắm suối gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm cho thế hệ phụ huynh 7X, 8X.