Một vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đấtMột vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đất

Một vệ tinh lớn sẽ sớm rơi 'không thể kiểm soát' xuống Trái đất

ANTD.VN - Mối nguy cơ đến từ những vệ tinh ngừng hoạt động là có thật khi chúng có thể rơi xuống khu vực đông dân cư, mặc dù xác suất cực kỳ thấp.