Mới: Từ 1-7, người dân có thể đăng ký cấp thẻ căn cước mới trên VNeID

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 1-7 tới, người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID và thông tin CMND 9 số sẽ được tích hợp trong mã QR...

Theo Điều 12 Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, thông tin số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ Căn cước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ Căn cước và sử dụng thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Trường hợp thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan quản lý Căn cước hoặc Công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy khi công dân yêu cầu.

Công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý Căn cước hoặc Công an cấp xã gồm: Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về Căn cước; Giấy chứng minh nhân dân 9 số (nếu có).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Căn cước hoặc Công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm xác nhận thông tin về số định danh cá nhân đã hủy.

Số CMND 9 số đối với trường hợp thông tin số chứng minh nhân dân 9 số đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin số CMND 9 số chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Căn cước hoặc Công an cấp xã nơi tiếp nhận đề nghị có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và xác nhận thông tin về số CMND 9 số.

Kết quả giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân được cơ quan quản lý Căn cước hoặc Công an cấp xã trả cho công dân bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo nhu cầu của công dân.

Trường hợp từ chối cấp xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài nội dung trên, từ 1-7 tới, người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VneID. Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia nêu rõ, công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước...