Mỗi năm, giảm 5% số vụ tai nạn lao động chết người

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó, chương trình đặt ra mục tiêu trung bình hàng năm, phải giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người.

Cùng đó, phải đạt trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế; 90% số an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.