Mới: Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.
Mới: Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu sớm ảnh 1

Người lao động làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu sớm

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư về danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH ban hành danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhà giàn DK1 để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Cụ thể, tại Bắc Kạn là huyện Bạch Thông (xã Vũ Muộn), Huyện Chợ Đồn (xã Bằng Phúc), Huyện Na Rì (xã Văn Lang, Đổng Xá, Dương Sơn, Kim Hỷ, Liêm Thủy, Lương Thượng, Văn Vũ, Xuân Dương), Huyện Ngân Sơn (xã Cốc Đán, Thượng Quan), Huyện Pác Nặm (xã An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La).

Tại Bình Phước là huyện Bù Đăng (xã Đak Nhau, Đường 10), Huyện Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, Đak Ơ), Huyện Phú Quý là Đảo Hòn Hải.

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 1/1/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/1/2022.