Minh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phimMinh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phimMinh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phimMinh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phimMinh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phimMinh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phim

Minh Tiệp cùng vợ sang Malaysia để tham dự Liên hoan phim

ANTD.VN - Nam diễn viên đại diê%3ḅn cho Viê%3ḅn phim Viê%3ḅt Nam tham gia ngày hô%3ḅi điê%3ḅn ảnh của 11 nước Đông Nam Á và Trung Quốc.