Thông điệp đáng quan ngại đằng sau các vụ thu hồi các sản phẩm dùng phụ gia cấm

Thông điệp đáng quan ngại đằng sau các vụ thu hồi các sản phẩm dùng phụ gia cấm

ANTD.VN - Xảy ra vào các thời điểm khác nhau, ở các thị trường nước ngoài khác nhau và do các công ty khác nhau sản xuất, song các sản phẩm bị thu hồi cùng được sản xuất ở Việt Nam, cùng sử dụng những chất phụ gia không được phép sử dụng ở nước nhập khẩu. Hơn nữa, việc thu hồi sản phẩm tương tự không chỉ một lần, mà đã kéo dài nhiều năm cho thấy những thông điệp đáng quan ngại.