Mệnh lệnh 01 – Thành công từ cách làm sáng tạo

ANTD.VN - Trước tình hình ANTT trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt nhóm tội phạm nổi hoạt động vào ban đêm có chiều hướng gia tăng, Giám đốc CATP Hà Nội đã nhanh chóng ban hành Mệnh lệnh 01 về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính về ban đêm nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn TP, thời gian bắt đầu từ 23h ngày 10/10/2017 đến ngày 30/3/2018.