MC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt AnhMC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt AnhMC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt AnhMC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt AnhMC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt AnhMC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt Anh

MC Lê Thùy Linh hồi hộp khi lần đầu đóng cặp cùng Việt Anh

ANTD.VN - Vào vai vợ của diễn viên Việt Anh, MC Lê Thùy Linh rất hồi hộp vì anh là diễn viên chuyên nghiệp trong khi cô chưa trải qua một trường lớp đào tạo nào.