Máy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặngMáy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặng

Máy tạo nhịp tim cho não điều trị trầm cảm nặng

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Mỹ đang thử nghiệm kích thích não sâu như một phương pháp điều trị cho những người bị trầm cảm nặng. Điều này mở ra hy vọng cho gần 3 triệu người đang có nhu cầu chữa trị tại Mỹ.