Máy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân NgaMáy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân Nga

Máy bay vận tải Il-76MD-90A 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên gia nhập Không quân Nga

ANTD.VN - Máy bay vận tải Il-76MD-90A được xác định là "xương sống" của hàng không quân sự Nga trong tương lai.