Máy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội MỹMáy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội Mỹ

Máy bay V-22 Osprey là sai lầm lớn của Quân đội Mỹ

ANTD.VN - Trong số tất cả các loại phi cơ tiên tiến của quân đội Mỹ, máy bay V-22 Osprey có lẽ gây ấn tượng mạnh nhất với kiểu cánh quạt lật "độc nhất vô nhị". Dù mang lại nhiều ưu điểm, song nhìn chung đây là một khí tài sai lầm, với giá thành cao và rất khó điều khiển, không thực sự an toàn khi bay.