Máy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạtMáy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạt

Máy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạt

ANTD.VN - Máy bay không người lái của Nga ở Syria đang chịu đợt tấn công trên diện rộng từ phía Quân đội Mỹ, nhiều chiếc đã bị bắn hạ và bắt giữ.