Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành côngMáy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công

Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công

ANTD.VN - Máy bay Dornier 228 của công ty ZeroAvia chạy bằng hydro đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên ở Anh hôm 20/1/2023. Được biết loại máy bay này được thiết kế để có thể chở theo 19 hành khách.