Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 1Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 2Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 3Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 4Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 5Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 6Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 7Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 8Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 9Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 10Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 11Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 12Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 13Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 14Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 15Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công ảnh 16

Máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới cất cánh thành công

ANTD.VN - Máy bay Dornier 228 của công ty ZeroAvia chạy bằng hydro đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên ở Anh hôm 20/1/2023. Được biết loại máy bay này được thiết kế để có thể chở theo 19 hành khách.