Taxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại MỹTaxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại Mỹ

Taxi điện tự hành (robotaxi) xuất hiện tại Mỹ

ANTD.VN - Mẫu robotaxi mang tên M-Vision sẽ sớm gia nhập đội xe của Waymo, công ty cung cấp dịch vụ xe tự hành thuộc tập đoàn Alphabet của Mỹ.