Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?

Mảnh vỡ tên lửa Kh-69 hé lộ hoạt động bí mật của tiêm kích Su-57 Felon?

ANTD.VN - Tên lửa hành trình Kh-69 thế hệ mới là vũ khí được thiết kế tối ưu cho tiêm kích Su-57 Felon.