Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?

Malaysia xúc tiến bán thanh lý tiêm kích Su-30MKM cực mạnh?

ANTD.VN - Khó khăn đối với công tác bảo trì tiêm kích Su-30MKM và MiG-29 mua từ Nga đang khiến Malaysia cảm thấy lo ngại.