Lý giải mới nhất của Bộ Công an về đề xuất tăng tuổi phục vụ của sỹ quan công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bộ Công an, Bộ luật Lao động được coi là Luật gốc về tuổi nghỉ hưu của người lao động nên cần phải sửa đổi quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an tại Luật Công an nhân dân cho phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1-1-2021) tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035. Do đó, khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ, chiến sĩ CAND với người lao động tăng lên.

Vì vậy, tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, Bộ Công an đã đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Lý giải mới nhất của Bộ Công an về đề xuất tăng tuổi phục vụ của sỹ quan công an ảnh 1

Sửa quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan công an tại Luật Công an nhân dân cho phù hợp

Lý giải về đề xuất trên, theo Bộ Công an, từ trước đến nay, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp Tướng được quy định bằng tuổi nghỉ hưu của người lao động (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi).

Với cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm từ Thượng tá trở xuống thì thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng cơ bản bằng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại (nam 55 tuổi; nữ 53 tuổi).

Do đó, tương quan giữa hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thấp hơn ít nhất 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 quy định tăng đều 2 tuổi đối với nam, 5 tuổi đối với nữ so với Bộ luật Lao động năm 2012. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị tăng 2 tuổi đối với sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá thì tăng 5 tuổi, từ 55 lên 60 tuổi vì đây là sĩ quan cao cấp, chủ yếu được bố trí làm công tác quản lý, giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục đòi hỏi phải có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn sâu.

Nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá thì tăng 3 tuổi, từ 55 tuổi lên 58 tuổi, vì các sĩ quan này được bố trí làm công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý đơn vị, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

Với công nhân Công an, đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất cho tương đồng với Bộ luật Lao động (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi) do tính chất lao động của họ cơ bản như người lao động trong điều kiện bình thường.

Về lộ trình tăng tuổi, theo Bộ luật Lao động, mỗi năm tăng 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ. Do đó, Bộ Công an đề nghị lộ trình tăng tuổi đối với sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất từ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ 55 tuổi trở lên đối với nữ (trừ nữ sĩ quan cấp Tướng), công nhân công an theo quy định này.

Riêng với sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi với nam, dưới 55 tuổi với nữ thì tăng ngay 2 tuổi vì hiện hạn tuổi phục vụ cao nhất của CBCS có cấp bậc hàm Trung tá, Thiếu tá, Cấp úy, Hạ sĩ quan thấp hơn nhiều so với hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND và BLLĐ.

Để thu hẹp khoảng cách trên, Bộ Công an đề nghị áp dụng tăng ngay 2 tuổi mà không theo lộ trình nhằm bảo đảm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.