Lý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở UkraineLý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở Ukraine

Lý do Nga tập kích tên lửa quy mô lớn vào nhiều thành phố ở Ukraine

ANTD.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu lý do Nga tiến hành các vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực tại Ukraine trong những ngày qua là nhằm buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán.