Lý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tácLý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tác

Lý do bất ngờ khiến Mỹ chưa thể giao 66 tiêm kích F-16V cho đối tác

ANTD.VN - Quan chức đảo Đài Loan cho biết 66 tiêm kích F-16V cực mạnh đặt mua từ Mỹ đã bị lỗi phần mềm, việc xử lý đang khắc phục vì vậy tiến độ bàn giao bị trễ hẹn.