Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 1Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 2Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 3Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 4Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 5Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 6Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 7Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 8Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 9Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 10Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 11Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 12Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 13Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt? ảnh 14

Lựu pháo M198 155mm sẽ giúp Ukraine tung ra đòn pháo kích hủy diệt?

ANTD.VN - Trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine có 18 pháo hạng nặng cùng 40.000 viên đạn kèm theo. Tuy Mỹ không nói rõ là chủng loại pháo nào, nhưng giới quan sát cho rằng có thể là lựu pháo M198 155mm.