Lương, thưởng Tết Dương lịch 2021 theo quy định mới nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào đúng ngày 1/1/2021 - Tết Dương lịch 2021. Vậy theo quy định của Bộ luật này, tiền lương, thưởng Tết Dương lịch của người lao động sẽ thay đổi ra sao?

Theo Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày Tết Dương lịch (1/1 dương lịch). Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Do 1/1/2021 rơi vào thứ Sáu nên người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày và hưởng nguyên lương đối với ngày đó.

Tuy vậy, do đặc thù công việc hoặc nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch song phải được người lao động đồng ý.

Lương, thưởng Tết Dương lịch 2021 theo quy định mới nhất ảnh 1

Người lao động đi làm vào Tết Dương lịch sẽ được hưởng ít nhất 400% lương ngày làm việc bình thường

Người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch sẽ được tính là làm thêm giờ và được trả lương theo Điều 98 BLLĐ 2019. Cụ thể là, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, người lao động làm việc vào ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng ít nhất 400% lương ngày làm việc bình thường. Nếu làm việc vào ca đêm của ngày Tết Dương lịch, người lao động sẽ được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường.

Về hình thức thưởng Tết Dương lịch 2021, Điều 103 BLLĐ 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, từ 1/1/2021, người sử dụng lao động được phép được thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác như các chuyến tham quan du lịch, vé tàu, xe để về quê hoặc các hiện vật có giá trị…

BLLĐ năm 2019 cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết Dương lịch. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được công khai tại nơi làm việc.