Lưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung QuốcLưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung Quốc

Lưỡi hái tử thần trong lòng đại dương của Ấn Độ là mối đe dọa hàng đầu cho tàu sân bay của Trung Quốc

ANTD.VN - Sức mạnh ngầm của Hải quân Ấn Độ đáng kể đến là chiếc tàu ngầm nguyên tử lớp Akula thuê của Nga, những tàu ngầm này có khả năng triển khai tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.