Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19

Lực lượng Công an chi viện hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, lãnh đạo Bộ Công an đã tiếp tục chi viện các cán bộ, chiến sĩ tăng cường phòng chống dịch. Cụ thể, 300 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân và 100 chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.