Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội

Lực lượng Công an căng mình dưới nắng nóng gần 50 độ C đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội

ANTD.VN -  Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ mặt đường đo được lên tới gần 50 độ C. Giữa cái nắng nóng như chảo lửa, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn căng mình bám đường với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV.