• Công chức làm sai thì phải bồi hoàn

    Công chức làm sai thì phải bồi hoàn

    ANTD.VN -Trình bày dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, về trách nhiệm bồi hoàn trong dự luật này được xây dựng trên nguyên tắc là công chức gây thiệt hại thì phải bồi hoàn.