Lời dạy của Bác còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếu rọi lại lịch sử, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc bấy giờ là Giám đốc Công an Khu XII. 75 năm trôi qua, lá thư đã ngả màu theo thời gian, nhưng những lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân vẫn ấm nóng tình cảm, sự quan tâm của Người luôn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói, tư tưởng về cán bộ, công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm. Từ đó về sau, trong nhiều phát biểu, bài viết, Thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện, hệ thống; là ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an nhân dân từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” - Lời dạy của Người là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện thì mới có cơ sở để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

75 năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, được kết tinh trong cả cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của một vĩ nhân, danh nhân văn hóa thế giới; là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người - nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức của Người - về xây dựng lực lượng Công an nhân dân suốt đời vì dân, vì nước. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, Đảng, Nhà nước tin cậy.

Ảnh Bác Hồ tặng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V, tháng 1-1950

Ảnh Bác Hồ tặng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V, tháng 1-1950

“…Đoàn kết cảnh giác, liêm chính, kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân…”.

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, ngày 3-3-1959)

Lực lượng Công an nhân dân 75 năm qua liên tục duy trì và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng nhiều chủ trương, biện pháp và hình thức cụ thể phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng, đem lại kết quả thiết thực trong công tác xây dựng lực lượng và trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Kết quả của phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được gắn liền với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Các đơn vị Công an trong cả nước đã có nhiều hình thức, biện pháp hết sức đa dạng, phong phú, sinh động gắn phong trào thi đua học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy với các cuộc vận động và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô, ngày 14-2-1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô, ngày 14-2-1961

Thông qua phong trào thi đua và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự hiệp đồng chiến đấu với Quân đội nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân rộng khắp, đập tan âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước, phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước giành nhiều thắng lợi to lớn.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11-3-1948

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11-3-1948

Trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân đã lập biết bao chiến công, đã xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, về tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, trong sạch, vững mạnh, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân ở từng khu phố, bản làng. Ngay trong thời bình, hàng trăm chiến sĩ Công an nhân dân đã hy sinh hoặc bị thương trong chiến đấu chống tội phạm.

Những chiến công, thành tích lẫn cả sự mất mát đau thương ấy đã tô thắm và làm rạng rỡ truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; để ghi thêm vào lịch sử dân tộc Việt Nam những trang sử mới rất đáng tự hào về lực lượng Công an nhân dân; để mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý là “Công an nhân dân” như Bác Hồ mong muốn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn

“Nhìn lại chặng đường 75 năm, chúng ta có thể mạnh dạn nhìn nhận, đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước…

Quân đội và Công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Do vậy, để lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” ngày càng sắc bén hơn, “lá chắn” ngày càng vững chắc hơn, “hai cánh của con chim bảo vệ hòa bình” ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân, giữ được niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ; Công an nhân dân mới thực sự là lực lượng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

(Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, ngày 6-3-2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Công an Hà Nội phát huy được sức mạnh của nhân dân trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc

“Những kết quả đạt được của CATP Hà Nội trong việc thực hiện 2 dự án lớn về Căn cước công dân và Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đóng góp quan trọng cho lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số, công dân số, góp phần cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục phiền hà cho nhân dân.

Bộ Công an nói chung và CATP Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực thực hiện, hoàn tất chủ trương lớn tinh gọn bộ máy, hướng về cơ sở, đưa Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã. Thời gian qua, CATP Hà Nội tiếp tục phát huy được sức mạnh của nhân dân trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc,đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở; chủ động phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp với Quân đội, các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Thủ đô”.

(Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, ngày 31-1-2022)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đi trước, dẫn đầu trong việc phục vụ nhân dân nhanh nhất, thuận lợi nhất

“Bộ Công an đã đi trước, dẫn đầu về việc xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây cũng là một trong những nội dung để xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và tiến lên hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, nhất là bảo đảm dữ liệu dân cư luôn được bổ sung, cập nhật hàng ngày từ cơ sở, những người đến độ tuổi cấp căn cước phải được cấp căn cước công dân nhanh nhất, thuận lợi nhất; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn hệ thống.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, trong đó chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân, bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của pháp luật. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn, sớm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những tiện lợi do khoa học công nghệ mang lại, thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời gian, công sức, chi phí xã hội trong thực hiện các thủ tục này”.

(Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệtại cuộc làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, ngày 27-8-2021)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên

“Thời gian tới, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, với phương châm: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn chiến lược, thành phố lớn.

Đảng ủy Công an Trung ương xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, xuyên suốt từ nay đến năm 2030. Trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân”.

(Phát biểu của Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công antại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, ngày 6-3-2023)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy; lúc dân cần, lúc dân khó có Công an

“Chú trọng xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng trong CATP Hà Nội. Đảng bộ CATP Hà Nội phải thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho Công an cả nước. Để đạt được mục tiêu này, CATP Hà Nội cần làm tốt công tác giáo dục để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, thấm nhuần phương châm “Nghe dân nói, nói dân nghe; lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Tôi luôn mong muốn Công an Thủ đô là lực lượng tiêu biểu trong công tác xây dựng lực lượng, về xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong mắt, trong tâm trí người dân. Tiếp tục nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức thực thi công vụ; sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế, quy trình công tác gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, xây dựng và phát triển văn hoá ứng xử trong CATP Hà Nội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; thường xuyên kiểm điểm, chỉ đạo áp tiến độ việc xử lý, giải quyết các phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô”.

(Phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai công tác năm của CATP Hà Nội, ngày 23-12-2022)