Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 1Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 2Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 3Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 4Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 5Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 6Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 7Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 8Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 9Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 10Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 11Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 12Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 13Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 14Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 15Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 16Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 17Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 18Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 19Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 20Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 21Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 22Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 23Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 24Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018 ảnh 25

Loạt vụ đánh bom đẫm máu trên thế giới trong năm 2018

ANTD.VN - Đầu năm 2019, hàng trăm người đã thương vong trong vụ đánh bom nhà thờ Công giáo ở miền Nam Philippines. Trước đó, trong năm 2018, thế giới đã không ít lần phải chứng kiến hậu quả tang thương từ các vụ đánh bom đẫm máu kiểu này.