Loài vật kỳ lạ, chuyên ăn chất độc để làm vũ khí tự vệ

ANTD.VN - Nhằm tăng cường khả năng tự vệ, sên biển nuốt những ngòi châm chứa nọc độc của thủy tức và dùng làm vũ khí khi bản thân bị đe dọa.