Loài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nướcLoài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nước

Loài vật đánh hơi tìm kiếm thức ăn nhanh nhất, ngay cả khi ở dưới nước

ANTD.VN - Chỉ 8 mili giây, chuột mũi sao có thể tìm và quyết định xem thứ gì đó có thể ăn được hay không. Đây là một trong những phản ứng nhanh nhất trong thế giới động vật, và là lý do loài chuột chũi mũi sao đã được ghi nhận trong Sách Guinness về kỷ lục thế giới là loài kiếm ăn nhanh nhất thế giới.