Loại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều TiênLoại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên

Loại tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên

ANTD.VN - Pukguksong-3 là loại tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm đáng sợ nhất hiện nay của Triều Tiên, dòng vũ khí này đã được thử thành công năm 2019.