Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 1Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 2Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 3Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 4Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 5Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 6Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 7Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 8Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 9Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 10Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 11Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 12Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 13Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 14Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 15Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 16Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 17Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 18Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 19Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 20Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 21Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD ảnh 22

Bất ngờ với quốc gia châu Á sở hữu số lượng lớn 'xe tăng quốc bảo' Nga T-80UD

ANTD.VN - Pakistan hiện là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng T-80UD nhất, chỉ đứng sau Nga. Cụ thể nước này đang biên chế 320 chiếc và chúng đều được mua từ Ukraine.