Loài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kgLoài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kg

Loài hoa nở trong môi trường khắc nghiệt, có giá hàng trăm triệu đồng/kg

ANTD.VN - Hoa sen núi tuyết, hay còn gọi là thiên sơn tuyết liên, được mệnh danh là vua của các loại hoa thảo mộc, quý hiếm 7 năm cây mới nở hoa, có thời điểm hoa bán với giá 4-5 triệu đồng/bông.