Loài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sởLoài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sở

Loài cỏ kỳ lạ, rễ không mọc dưới đất khiến con người khổ sở

ANTD.VN - Những năm trước đây, tại Mỹ, Australia xảy ra hiện tượng lạ khi hàng trăm bụi cỏ tự động lăn, chôn vùi nhiều nhà cửa, ô tô, chắn đường. Chúng trở thành ác mộng của con người.