Loài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịtLoài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịt

Loài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịt

ANTD.VN - Ϲhim ưng Eleonora trên đảo Mogador thường bắt sống những con chim nhỏ khác, nhổ lông bay rồi nhét chúng vào khe đá để làm nguồn thức ăn dự trữ. Đây là cách săn mồi đặc trưng chưa từng thấy ở bất kỳ loài chim nào khác.