Loài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giốngLoài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giống

Loài cây trăm năm mới thấy nở hoa một lần, cho ra hơn 10 triệu hạt giống

ANTD.VN - Trong thế giới tự nhiên, có những loài thực vật ra hoa quanh năm, có những loài lại mất cả chục năm, thậm chí là trăm năm mới thấy nở hoa một lần. Một cây họ dứa cao 12m trên dãy Andes chỉ nở hoa một lần duy nhất trong suốt thế kỷ và cho ra hàng triệu hạt giống.