Bí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đấtBí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đất

Bí ẩn về loại cây quý hiếm có khả năng thu thập một lượng lớn niken từ mặt đất

ANTD.VN - Các kim loại nặng như niken và kẽm không phải là thứ mà thực vật muốn mọc bên cạnh với nồng độ cao. Các nhà nghiên cứu đã và đang đặc biệt tìm hiểu về loài cây Pycnandra acuminate mọc trên hòn đảo New Caledonia có khả năng kỳ lạ, đó là thu thập một lượng lớn niken từ mặt đất. Theo báo cáo, loại mủ màu xanh dương tiết ra từ thân cây có chứa tới 25% nickel.