Loài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấyLoài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấy

Loài bướm nhỏ nhất thế giới soi kính lúp mới thấy

ANTD.VN - Loài bướm tí hon có thể được tìm thấy trên vùng Bắc Mỹ, xa về phía tây như Hawaii và trung đông. Bướm tí hon có sải cánh rộng khoảng 1,2cm và phải dùng kính lúp mới có thể nhìn thấy hoa văn tinh tế trên cánh nó.