Lĩnh vực giao thông vận tải phải gánh nhiều loại phí nhất

ANTĐ -Sáng nay, 26-5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc Tờ trình về dự thảo Luật phí và lệ phí. Theo bản dự thảo mới nhất này, Luật phí và lệ phí chỉ còn quy định 51 loại phí, 39 khoản lệ phí.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày dự thảo Luật phí và lệ phí sáng 26-5

Trong 51 loại phí, lĩnh vực giao thông vận tải có nhiều loại phí nhất với 9 loại, tiếp đến là lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường với 8 loại phí được quy định. Có 7 loại Phí thuộc lĩnh vực tư pháp; 6 loại Phí thuộc lĩnh vực y tế; 2 loại Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; 2 loại Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; 3 loại Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư…

Trong 39 khoản lệ phí có 8 khoản Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; 7 khoản Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; 17 khoản lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh… Dự kiến Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Thẩm tra về dự án Luật này, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cơ bản thống nhất với Dự thảo Luật, theo đó chỉ quy định Danh mục theo nhóm, loại phí, lệ phí và giao Chính phủ quy định chi tiết để tạo điều kiện cho Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ chủ động bổ sung, điều chỉnh các trường hợp phát sinh trong thực tiễn.

Về một số khoản phí, lệ phí cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban này nhất trí với việc chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, các khoản thu này đã được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Giá.

Theo đó, viện phí và học phí sẽ thuộc nhóm các hoạt động dịch vụ do Nhà nước định giá. Tuy nhiên, đây là các lĩnh vực tác động mạnh đến đời sống của mọi tầng lớp dân cư, do vậy, đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ với Quốc hội về lộ trình, cơ chế quản lý và tác động xã hội đối với nội dung này. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhất trí việc chuyển Thuế môn bài hiện nay thành khoản Lệ phí như Dự thảo Luật... 

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, có thể bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí có số thu thấp, chi phí hành thu cao; một số khoản phí không phù hợp, có thể gây bức xúc cho người dân (như phí sử dụng lề đường, lòng đường, vỉa hè, phí giao thông đối với xe gắn máy...) nhằm giảm thủ tục hành chính, chi phí hành thu.