Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 1Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 2Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 3Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 4Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 5Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 6Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 7Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 8Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 9Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 10Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 11Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 12Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 13Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 14Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 15Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 16Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi ảnh 17

Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi

ANTD.VN - Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 do Mỹ thiết kế và sản xuất từ hơn 80 năm trước, nhằm yểm trợ bộ binh trong giao tranh với Nga.