Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổiLính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi

Lính Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 hơn 80 năm tuổi

ANTD.VN - Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 do Mỹ thiết kế và sản xuất từ hơn 80 năm trước, nhằm yểm trợ bộ binh trong giao tranh với Nga.