Lính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầyLính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầy

Lính Nga chê xe chiến đấu bộ binh Đức cấp cho Ukraine dễ sa lầy

ANTD.VN - Binh sĩ Nga chạy thử xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 tịch thu gần Avdeyevka, cho rằng mẫu thiết giáp do Đức sản xuất này không phù hợp với chiến trường lầy lội do dễ bị sa lầy.