Lính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 FagotLính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 Fagot

Lính dù Nga tác chiến với tên lửa chống tăng 9K111 Fagot

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot được các binh sĩ thuộc Lực lượng Dù Nga (VDV) sử dụng để công phá các mục tiêu của đối phương.