Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 1Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 2Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 3Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 4Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 5Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 6Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 7Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 8Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 9Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 10Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 11Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 12Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 13Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 14

Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga

ANTD.VN - Những biện pháp trừng phạt chống Nga mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra chưa có tác dụng như mong đợi, một phần vì sự chia rẽ giữa các thành viên.