Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống NgaLiên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga

Liên minh châu Âu ngày càng chia rẽ vì những biện pháp trừng phạt chống Nga

ANTD.VN - Những biện pháp trừng phạt chống Nga mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra chưa có tác dụng như mong đợi, một phần vì sự chia rẽ giữa các thành viên.